-
 
                                

 
 
 
Kalastusohjeet ja -määräykset
2017
Peruslupa sisältää max. kolme vapaa yhtäaikaisessa pyynnissä. Peruslupaan voi ostaa lisävapoja eri maksusta rajoituksetta. Supervuosiluvassa ei ole vaparajoitusta.

Uisteluvavassa käytettävien vieheiden määrää ei ole rajoitettu. Vetouistelussa on vältettävä pintapyyntiä (0-3m) lämpimän veden aikaan heinäkuussa.

Rasvaevälliset järvilohet ja järvitaimenet tulee vapauttaa luonnonkantojen elvyttämiseksi. Vapautettavien kalojen vioittumisen vähentämiseksi suositellaan vieheiden koukuissa käytettäväksi enintään kolmea (3) kärkeä esimerkiksi siten, että käytetään yhtä kolmihaarakoukkua tai kolmea yksihaarakoukkua.

Kalastusta saa harjoittaa joko veneestä tai rannasta käsin. Kalastus on kielletty silloilta ja yksityisten kiinteistöjen rannoilta ilman omistajan lupaa.

Rannanomistajille ja kiinteistöjen haltijoille ei saa aiheuttaa häiriötä.

Suosittelemme, että kalastusta ei taajama-alueen ulkopuolella harjoitettaisi 150 metriä lähempänä asuttua rantaa. Samassa taloudessa kirjoilla olevat saman perheen jäsenet saavat osallistua kalastukseen ilman omaa lupaa silloin, kun luvanhaltija on kalastuksessa läsnä.

Alla 12 -vuotias ei tarvitse omaa kalastuslupaa itsenäiseen kalastukseen. Hänen oikeutensa ei mahdollista muiden kalastuksessa mukana olevien 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien kalastusta ilman lupaa.

 
Kyrönsalmi, Laitaatsalmi ja Haapasalmi
Lohikalojen vaelluksen turvaamiseksi on kalastus vavalla ja uistelemalla kielletty 11.9.- 15.11. välisenä aikana Kyrönsalmessa, Laitaatsalmessa ja Haapasalmessa karttaan merkityillä alueilla. Lisäksi em. alueilla on Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä kielletty jokamiehenoikeuteen perustuva onkiminen ja pilkkiminen sekä valtion viehekortilla tapahtuva viehekalastus.
 
Kyrönsalmenvirran laivaliikenteelle ei tule aiheuttaa häiriötä. Kalastus Tallisaaren rannalta on kielletty 01.01.- 31.07. välisenä aikana sekä Olavinlinnan saarella ympärivuotisesti.
 
Kalojen alamitat:
Kuhan alamitta on 42 cm.
Saimaannieriän alamitta on 60 cm, rauhoitettu kokonaan syys-marraskuussa (1.9.-30.11.)
Harjuksen alamitta on 35 cm, rauhoitettu kokonaan huhti-toukokuussa (1.4.-31.5.)
Järvitaimenen (rasvaeväleikattu) alamitta on 50 cm, kalastus on sallittu ympäri vuoden

Järvilohen (rasvaeväleikattu) alamitta on 60 cm, rauhoitettu kokonaan kesä-elokuun (1.6.-31.8.)
Vapaa-ajankalastuksessa on sallittua enintään yhden rasvaeväleikatun järvilohen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti.

 
Kalastus:
Savonlinnan viehekalastusalueelle istutetaan vuosittain järvitaimenta, järvilohta, kuhaa ja harjusta. Alamittainen kala
on vapautettava, mieluiten jo vedessä käsin koskematta, esim. pitkäkärkisillä nokkapihdeillä. Haaviminen irrottaa
suomuja ja aiheuttaa kaloille stressiä. Haaveissa suositellaan käytettäväksi solmutonta havasta.

18 vuotta täyttäneiden ja alle 65 -vuotiaiden tulee ennen edellä mainittuun kalastukseen ryhtymistä maksaa valtiolle
kalastonhoitomaksu.

 
Kalastuksen valvonta
Pitäkää kalastusluvat ja virallinen, kuvan kanssa varustettu henkilötodistus
aina kalastuksessa mukananne.

Alueella suorittavat kalastuksen valvontaa Savonlinnan viehekalastusalueen
omat kalastuksen valvojat ja kalavesien omistajien (osakaskunnat jne.) kalastuksen
valvojat, sekä Etelä-Savon Poliisilaitos ja Liikkuva Poliisi.


 
 
 
 
 
NÄIN PÄÄSETTE KALASTAMAAN
2017 -Kalastusluvan hankinta  
........................................ A. Ostakaa lupa VERKKOPANKISTA ...

SUPERvuosilupa 2017 - Aktiiviuistelijan valinta
...........................
Kalastaessanne SUPERvuosiluvalla teidän ei tarvitse miettiä, riittävätkö...

 
Copyright © viehekalastusalue.com